MANIFEST AMATERSKOG FILMA

Svaki autor je odgovoran za osobni filmski razvoj i tek kada za njega preuzme potpunu odgovornost može početi razmišljati o sudjelovanju u nekom kolektivu ili u zagovaranju određene ideologije. Tek onda može nastaviti s čitanjem Manifesta amaterskog filma.

                                                          MANIFEST AMATERSKOG FILMA

1. Amaterski film je film koji se radi iz ljubavi, a ne iz financijske koristi.

2. U amaterskom filmu mora vladati apsolutna autorska sloboda.

3. Amatersko filmovanje omogućuje filmu da bude istinska umjetnička forma, a ne tržišno namijenjena forma.

4. Amaterski film mora biti neovisan o dominantnim kulturnim praksama i politikama. Time se omogućuje stvarna ideološka sloboda pojedinog filma.

5. Autori amaterskog filma se okupljaju u kinoklubovima, u kojima je omogućeno besplatno bavljenje filmom.

6. Osnovno načelo upravljanja kinoklubom je 'jedan član, jedan glas’.

7. Svi su jednaki u mogućnosti bavljenja amaterskim filmom.

8. Kino klubovi moraju (8.1.) osigurati uvjete za produkciju i arhiviranje amaterskog filma, (8.2.) razviti strategiju razvoja amaterskog filma, te (8.3.) surađivati sa svim drugim kino klubovima.

9. Autori imaju obvezu promovirati amaterski film.

10. Amaterski film je jedan od instrumenata oslobođenja umjetnosti od raznih infiltriranih elemenata, odnosno elemenata proizašlih iz svjetonazora koji su s umjetničkim djelovanjem nekompatibilni. Autor je izvršitelj takvog čina oslobađanja.

--

Manifest amaterskog filma napisao je Vedran Šuvar, predsjednik Kinokluba Zagreb. Manifest je izašao u časopisu Zarez broj 327, 2. veljače 2012. godine. 

Prijatelji