Popis produkcije KKZ-a 2019. godine

Popis produkcije KKZ-a 2019. godine

 

 

Popis filmova koje su članovi KKZ-a snimili u 2019. godini

 

 1. Taste of space

Mia Martinović, animirani, 8:20

 

 1. Brinula

Anita Čeko, eksperimentalni, 3:07

 

 1. Savica popodne

Borna Vuković, dokumentarni,5:22

 

 1. Boje su u nama

Morana Franov, dokumentarni, 8:46

 

 1. Grad u koji moram putovati

Valentina Lončarić, dokumentarno-igrani, 9:42

 

 

 1. 2 0 1 9

Iva Gavrilović, eksperimentalni, 5:55

 

 1. Darko i Šime

Barbara Kovačević, dokumentarni, 7:02

 

 1. 6 prozora preko puta

K. Bahlin, hibridna forma, 3:15

 

 1. Asocijacije

Ružica Mikulić, eksperimentalni, 1:13

 

 1. Mantis orhideja

Barbara Radelja, igrani, 8:00

 

 1. The Suspects

Zorko Sirotić, eksperimentalni, 6:41

 

 1. Memories of green

Vedran Šuvar, eksperimentalni, 9:14

 

 1. Let kroz život

Anamarija Marčić, eksperimentalni, 2:11

 

 1. Hamilton Walk

Mateja Zidarić, eksperimentalni, 8:05

 

 1. Smislenost

Nikolina Pavleković, eksperimentalni, 3:40

 

 1. Summer in the city

Mateja Zidarić, Iva Gavrilović i Igor Bogdanović, eksperimentalni, 2:41

 

 1. Vječna sreća

Marinela Salie, eksperimentalni, 11:10

 

 1. Ježić Ježko

grupa autora - vrtićka grupa Iskrica, animirani, 4:54, izvan konkurencije

 

 1. Crna mačka

grupa autora, dokumentarni, 9:20, radionica za dokumentarni film u Kraljevici, HFS i KKZ, izvan konkurencije

 

 1. Bez imena,

Ružica Mikulić, eksperimentalni, 3:26

 

 1. Polžena polriba

Dražena Bašić Lovrić, igrani, 8:16

 

 1. The Doll Madonna

Zorko Sirotić, dokumentarni, 5:05

 

 1. Psihoanaliza,

Ivan Vuco, igrani, 8:26

 

 1. Naša Kuća

Danijela Stanojević, dokumentarni, 20:31

 

 1. Polena žena

Nada Ivančev Kunčić, dokumentarni, 10:55

 

 1. Moji Sirijci

Olivera Jović, dokumentarni, 16:00

 

 

 

 1. Ni za čim ne žalim

grupa autora, igrani, 3:22, Filmska škola 1 2019., izvan konkurencije

 

 1. Poziv

grupa autora, igrani, 5:17, Filmska škola 1 2019., izvan konkurencije

 

 1. Trenutak,

grupa autora, igrani, 6:21, Filmska škola 1 2019., izvan konkurencije

 

 1. Trula jabuka

grupa autora, igrani, 4:24, Filmska škola 1 2019., izvan konkurencije

 

 1. Di je Vanja

grupa autora, igrani, 6:26, Filmska škola 2 2019., izvan konkurencije

 

 1. Kako sam zavolio film

grupa autora, igrani, 4:11, Filmska škola 2 2019., izvan konkurencije

 

 1. Samo ljubav

grupa autora, igrani, 7:45, Filmska škola 2 2019., izvan konkurencije

 

 1. Gubitak ravnoteže

grupa autora, igrani, 7:46, Filmska škola 3 2019., izvan konkurencije

 

 1. Krivi spoj

grupa autora, igrani, 4:26, Filmska škola 3 2019., izvan konkurencije

 

 1. Promatrač

grupa autora, igrani, 4:47, Filmska škola 3 2019., izvan konkurencije

 

 1. To ti je život

grupa autora, igrani, 9:34, Filmska škola 3 2019., izvan konkurencije

 

 1. Starac i muzej

Masimo Paris, igrani, 8:08

 

 1. Jednom jedan redatelj

Noela Alić, igrani, 15:30

 

 

 1. Krhko

Tomislav Šoban, igrani, 22:58, izvan konkurencije

 

 1. In Pietra

Ivor Glavaš, eksperimentalni, 5:40

 

 1. Oda Morseu

Luka Duvančić, eksperimentalni, 5:18

 

 1. Driver

Zorko Sirotić, dokumentarni, 4:47

 

 1. Zavjesa

Barbara Radelja, eksperimentalni, 4:22

 

 1. O boji

Elizabeta Hrnjkaš, eksperimentalni, 2:13

 

 1. Kopfkino

Martina Lončar, eksperimentalni, 6:00

 

 1. Space Deposits

Mateja Zidarić, eksperimentalni, 5:23

 

 1. Željko Radivoj, Poslije kiše, 1:50

 

 1. Postcard

Zorko Sirotić, eksperimentalni, 8:31

 

 

 1. Bolovanje

Luka Ostojić, eksperimentalni, 5:00

 

 1. Izlazak čovjeka iz kukuruza

Dalija Dozet, eksperimentalni, 0:37

 

 1. Paspin kut 5

Neven Dužanec, igrani, 20:00

 

 1. Daniel Johnston: Held the Hand,

Zorko Sirotić, videospot, 1:45

 

 1. Frank and me

Dora Doko, videospot, 3:08

 

 1. Meet me

Dragan Šurlan, videospot, 4:07

 

 1. Born to Be Mild

Leo Vidmar, videospot, 3:19

 

 1. Sreća

Ružica Mikulić, eksperimentalni, 2:52

 

 

 1. Slijetanje na mjesec

Barbara Radelja, eksperimentalni, 2:51

 

 1. Mjesec

Dražen Žerjav, eksperimentalni, 5:39

 

 1. Novi život

Josipa Henizelman, eksperimentalni, 4:20

 

 1. Pakost

Katarina Zrinka Šarić, igrani, 6:09

 

 1. The Awakening of Jacob

Zorko Sirotić, eksperimentalni, 7:38

 

 1. Valovi svijesti

Iva Gavrilović, eksperimentalni, 23:36

 

 1. Slike za van

Jadranka Mitić, dokumentarni, 12:17

 

 1. Suprotno od gledati je slušati

grupa autora, eksperimentalni,10:20, radionica za eksperimentalni film, HFS i KKZ, izvan konkurencije

 

 

 

Popis je u obliku dokumenta dostupan na poveznici: 
 

https://kkz.hr/vijesti/popis-produkcije-kkz-a-2019-godine

 

Prijatelji