#Projekcije

Filmovi Kinokluba u Tokiju

-01/03/2019-

U programu naziva „Topografija eksperimenta: jugoslovenski kino klubovi“, koji će biti prikazan 1. ožujka,, bit će prikazani kratki alternativni i eksperimentalni filmovi  Dušana Makavejeva, Vojislava Kokana Rakonjca, Nikole Đurića, Predraga Bambića, Zorana Saveskog, Julijane Terek /Miroslava Bate Petrovića i Igora M. Toholja.

U programu su i filmovi Ivana Martinca, Dunje Ivanišević i Ante Verzottija iz Kino kluba Split te filmovi kinoklubaša Mihovila Pansinija i Milana Šameca. Program su pripremili Milan Milosavljević, voditelj Akademskog filmskog centra Doma kulture „Studentski grad“ i Marko Grubačić, docent na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i stipendist Japanske fondacije.

 

Program:

 

Spomenicima ne treba verovati / Don’t Believe in Monuments  Dušan Makavejev, 16 mm on digital/ 5 min/ 1958/ Kino klub Beograd
Suze / Tears  Vojislav Kokan Rakonjac, 16mmon digital/ 15 min, 1959/Akademski kino klub
Monolog o Splitu / Monologue on Split  Ivan Martinac, 16 mm on digital/ 7 min/1962/ Kino klub Split
Scusa Signorina  Mihovil Pansini, 16 mm on digital/5:30 min/ 1963/ Kinoklub Zagreb
Termiti / Termites  Milan Šamec , 16 mm on digital/ 2 min/1963/ Kinoklub Zagreb
Fluorescencije/ Fluorescences  Ante Verzotti, 8 mm to digital/ 4:30 min/1967/ Kino klub Split
Žemsko / Gal  Dunja Ivanišević, 8mm to digital/ 6:12 min/ 1968/Kino klub Split
Seoski put/The Country Road  Nikola Đurić, 16 mm to digital/5 min/1972/ Akademski kino klub
Oko /The Eye  Predrag Bambić, S8 on digital/3 min/ 1975/Kino klub 8
Organon, tražili su odmene…/Organon, they’ve asked of me…  Zoran Saveski, /S8 on digital/ 9:30 min/1980/ Akademski filmski centar
Lična disciplina / Personal Discipline  Julijana Terek i Miroslav Bata Petrović, 16 mm on digital /28 min/ 1983/ Akademski filmski centar
Smrt metalosaurusa / Death of Metalosaurus  Igor M. Toholj, S8 on digital/3 min/1988/ Akademski filmski centar

Naslovna fotografija: kadar iz filma Scusa signorina

Prijatelji