#Radionice

Filmska čitanka

-15/10/2020-

 

Filmska čitanka je serija predavanja o filmskim fenomenima uz praktičnu primjenu znanja na produkcijskim radionicama.

 

Kinoklub Zagreb u rujnu i listopadu 2020. donosi Filmsku čitanku – seriju od osam besplatnih javnih predavanja o filmskim fenomenima uz popratne diskusije predavača i publike. 

Zadnje predavanje 31. listopada održat će Silvestar Mileta.

 Iduće predavanje održat će Janica Tomić  u subotu 24. listopada u 19 sati na Zoom-u, a tema je Tabloi ili filmske slike.

Predavanje će dati pregledni prikaz alternativne tradicije u povijesti filma i filmske teorije koju je fascinirala mogućnost vizualnog pripovijedanja u tzv. filmskim tabloima. Primjeri će pokriti od tzv. filma atrakcije s početaka filmske povijesti, do filmova J. L. Godarda, L. von Triera, R. Anderssona, J. Hausner, K. Reichardt i drugih.

Janica Tomić studirala je komparativnu književnost i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala, kao i dopunski studij švedskog jezika i književnosti. Od 2005. radi kao asistentica, a sada docentica na Katedri za skandinavistiku pri Odsjeku za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i predaje kolegije iz filma i književnosti. U više navrata gostovala na Odsjeku za film i medije Sveučilišta u Stockholmu. Doktorirala je na temi filmova Roya Anderssona i filmskih teorija moderniteta. Od 2013. predaje izborne filmološke kolegije ("Skandinavski film", "Konteksti suvremene skandinavske kinematografije") na razini Filozofskog fakulteta i na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture. Suradnik Leksikografskog zavoda Miroslava Krleže od 2005. godine (Filmski enciklopedijski rječnik, Leksikon književno-kulturnog nazivlja, Kazališni leksikon, Hrvatska encikopedija), kao i na filmskim festivalima, ljetnim školama i drugim manifestacijama na temu filma. Područja interesa: sjecišta filmske i kulturalne teorije, švedski i skandinavski film i mediji (TV serije itd.)

 Predavanja su otvorena za javnost, a nakon svakog uslijedit će diskusija s publikom. 

Po završetku serije predavanja polaznici će na dvije besplatne produkcijske radionice usvojena teorijska znanja moći i praktički primijeniti u vlastitim radovima. Voditeljice radionica bit će filmske autorice Dalija Dozet i Iva Gavrilović.

Za Filmsku čitanku nema prijava, ali je dolazak na predavanja potrebno najaviti na mail promocija@kkz.hr kako bi se osiguralo poštivanje epidemioloških mjera. 

 

Kinoklub poziva sve zainteresirane na predavanja i diskusije uz moto nadolazeće Filmske čitanke: Slika je čista kreacija duha (JLG).

 

Raspored i teme predavanja:

 

5.9. Petra Belc: Epistemologija filma: fiksacija, struktura, kardiogram

Može li (eksperimentalni) film biti spoznajni alat, i na koje načine možemo razumijevati (eksperimentalni) film? Što je njegova epistema — polje spoznaje ili oblici znanja, i kako se vizualno i tekstualno artikulira njegov logos — argumentacija? Pretpostavka o povezanosti vida i spoznaje, i tri teorijska prijedloga – film fiksacije Dušana Stojanovića i Mihovila Pansinija; strukturalni film P. Adamsa Sitneyja i Georgea Maciunasa; filmski kardiogram Ivana Martinca – postaju osnova i poziv na dijalog za istraživanje povezanosti filma i znanja.

 

12.9. Mario Kozina: Internetski i interaktivni film

Proteklih desetljeća svjedoci smo migracije filmskih slika s platna kina na ekrane galerija, računalne zaslone i mobilne telefone, pri čemu svaka platforma podrazumijeva drugačiji odnos između autora, djela i gledatelja. Internet je pritom izazvao najveće promjene u ovome odnosu: proširio je naše shvaćanje onoga što film i video mogu biti, a istovremeno je zakoračio u nova, filmu srodna područja. Je li riječ o evoluciji filma i videa ili koristimo zastarjelu terminologiju za novi, još neistraženi umjetnički medij?

 

26.9. Krunoslav Lučić: Stil i pripovijedanje prostora i vremena u igranom art filmu

Predavanje pokriva teme pripovijedanja i stilskog oblikovanja prostora i vremena u igranom filmu umjetničke orijentacije. Budući da su ove dvije kategorije ključne za opće razumijevanje pripovijedanja u filmu, predavanjem se istražuje njihova uloga u modeliranju svijeta art i modernističkog filma s primjerima iz hrvatske i svjetske kinematografije.

 

3.10. Hrvoje Turković: 'Filmske liste' u eksperimentalnom filmu

Kad se filmska teorija bavi strukturiranjem filma tj. ustrojavanjem filmskog izlaganja, gotovo se isključivo bavi narativnom, pripovjednom strukturom – uglavnom u igranom i dokumentarnom filmu. Ako se i spomene da postoje i drugačiji tipovi strukturiranja filma onda se to pokrije negativnim terminom – nenarativni film, nenarativne strukture – pa se u to ubraja uglavnom eksperimentalni film, rjeđe i neki dokumentarni filmovi. No, ima teoretičara koji upozoravaju da osim naracije, postoji i npr. opis (opisno izlaganje), da postoje i argumentacijske strukture (pojmovno izlaganje), ali i poetske strukture (poetsko izlaganje). No, do nedavno nitko nije pomišljao da postoji i peti tip ustrojavanja filmskog izlaganja – tzv. filmska lista (ili nabrajalačko izlaganje). On se može sresti u različiti tipovima filmova, ali se ponajviše njeguje upravo u eksperimentalnom filmu, često povezano s poetskim ciljevima. Predavanje će pokušat razjasnit o čemu je tu riječ, u kojim se filmovima mogu sresti filmske liste i s kojim doživljajnim rezultatima.

 

10.10. Nikica Gilić: Montažni prostor u filmovima Tomislava Gotovca (A. Lauera)

Analizirajući montažno razigrane filmove Tomislava Gotovca, kao što su "Proroci", "Tomislav Gotovac" ili "Dead Man Walking", može se doći do jasnih zaključaka o mogućnostima filma u stvaranju mogućih i nemogućih prostora. Pritom je bitno uočiti u kojoj su mjeri kadrovi od kojih Gotovac gradi filmski prostor reciklirani, bilo da je riječ o već korištenim elementima starijih filmova bilo da je riječ o drugim, samostalno postojećim umjetničkim djelima Tomislava Gotovca i drugih autora.

 

17.10. Bruno Kragić: Apsolutni modernizam: Ruizov filmski dijalog s Proustom između eksperimentalne iluzije i narativne svemoći

 

24.10. Janica Tomić: Tabloi ili filmske slike

Predavanje će dati pregledni prikaz alternativne tradicije u povijesti filma i filmske teorije koju je fascinirala mogućnost vizualnog pripovijedanja u tzv. filmskim tabloima. Primjeri će pokriti od tzv. filma atrakcije s početaka filmske povijesti, do filmova J. L. Godarda, L. von Triera, R. Anderssona, J. Hausner, K. Reichardt i drugih.

 

31.10. Silvestar Mileta: SF u eksperimentalnom i mikroproračunskom filmu?

 

Prijatelji