#Radionice

Filmska čitanka

-21/09/2020-

 

Filmska čitanka je serija predavanja o filmskim fenomenima uz praktičnu primjenu znanja na produkcijskim radionicama.

 

Kinoklub Zagreb u rujnu i listopadu 2020. donosi Filmsku čitanku – seriju od osam besplatnih javnih predavanja o filmskim fenomenima uz popratne diskusije predavača i publike. 

Predavanja će održati eminentni filmolozi i filmski radnici: Krunoslav Lučić, Hrvoje Turković, Bruno Kragić, Nikica Gilić i Janica Tomić

Iduće predavanje održat će Krunoslav Lučić u subotu 26. rujna u 19 sati u KKZ-u, a tema je Stil i pripovijedanje prostora i vremena u igranom art filmu

Predavanje pokriva teme pripovijedanja i stilskog oblikovanja prostora i vremena u igranom filmu umjetničke orijentacije. Budući da su ove dvije kategorije ključne za opće razumijevanje pripovijedanja u filmu, predavanjem se istražuje njihova uloga u modeliranju svijeta art i modernističkog filma s primjerima iz hrvatske i svjetske kinematografije.

Krunoslav Lučić je diplomirao komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši u travnju 2008. diplomski rad s filmološkom temom (Semiotički aspekti klasične teorije filma: problemi filmskog značenja i reprezentacije zbilje). Od listopada 2008. godine zaposlen kao znanstveni novak na Odsjeku za komparativnu književnost (pri Katedri za filmologiju). Radio kao član uredništva studentskih časopisa K. i Čemu (glavni urednik). Tijekom studija primio je Rektorovu nagradu i Nagradu za izvrsnost u studiju. Objavljivao autorske tekstove u časopisima Hrvatski filmski ljetopis, Arti musices, K., Iluzija, Diskrepancija.

Predavanja će se održavati svake subote u 19 h u dvorištu Kinokluba Zagreb do 24. listopada. U slučaju lošeg vremena, na društvenim mrežama KKZ-a pravodobno će biti objavljene sve organizacijske promjene. Predavanja su otvorena za javnost, a nakon svakog uslijedit će diskusija s publikom. 

Po završetku serije predavanja polaznici će na dvije besplatne produkcijske radionice usvojena teorijska znanja moći i praktički primijeniti u vlastitim radovima. Voditeljice radionica bit će filmske autorice Dalija Dozet i Iva Gavrilović.

Za Filmsku čitanku nema prijava, ali je dolazak na predavanja potrebno najaviti na mail promocija@kkz.hr kako bi se osiguralo poštivanje epidemioloških mjera. 

 

Kinoklub poziva sve zainteresirane na predavanja i diskusije uz moto nadolazeće Filmske čitanke: Slika je čista kreacija duha (JLG).

 

Raspored i teme predavanja:

 

5.9. Petra Belc: Epistemologija filma: fiksacija, struktura, kardiogram

Može li (eksperimentalni) film biti spoznajni alat, i na koje načine možemo razumijevati (eksperimentalni) film? Što je njegova epistema — polje spoznaje ili oblici znanja, i kako se vizualno i tekstualno artikulira njegov logos — argumentacija? Pretpostavka o povezanosti vida i spoznaje, i tri teorijska prijedloga – film fiksacije Dušana Stojanovića i Mihovila Pansinija; strukturalni film P. Adamsa Sitneyja i Georgea Maciunasa; filmski kardiogram Ivana Martinca – postaju osnova i poziv na dijalog za istraživanje povezanosti filma i znanja.

 

12.9. Mario Kozina: Internetski i interaktivni film

Proteklih desetljeća svjedoci smo migracije filmskih slika s platna kina na ekrane galerija, računalne zaslone i mobilne telefone, pri čemu svaka platforma podrazumijeva drugačiji odnos između autora, djela i gledatelja. Internet je pritom izazvao najveće promjene u ovome odnosu: proširio je naše shvaćanje onoga što film i video mogu biti, a istovremeno je zakoračio u nova, filmu srodna područja. Je li riječ o evoluciji filma i videa ili koristimo zastarjelu terminologiju za novi, još neistraženi umjetnički medij?

 

19.9. Tomislav Šakić: Kratki spoj filma i naratologije

U tri desetljeća nakon teorije aparata i pogleda može se reći da se filmska teorija zagubila u rukavcima postfeminizma, poststrukturalizma, nove psihoanalize i kognitivizma, tražeći svoju navodnu znanstvenost. Zabavljena površinom filma (kulturnim i društvenim komentarom; djelovanjem filma na gledatelja) prečesto je svela film na priču, tj. stil na narativni stil. Praveći korak unatrag ka predakademskoj filmologiji, treba podsjetiti da film nije tek naracija (laički shvaćena kao predočavanje neke priče), odnosno da je prije posrijedi filmski oblik klasične dramske forme, te sagledati brojne izlagačke (diskurzivne) potencijale filmske forme, prije svega one koji se tradicionalnu nazivaju "poetskima".

 

26.9. Krunoslav Lučić: Stil i pripovijedanje prostora i vremena u igranom art filmu

Predavanje pokriva teme pripovijedanja i stilskog oblikovanja prostora i vremena u igranom filmu umjetničke orijentacije. Budući da su ove dvije kategorije ključne za opće razumijevanje pripovijedanja u filmu, predavanjem se istražuje njihova uloga u modeliranju svijeta art i modernističkog filma s primjerima iz hrvatske i svjetske kinematografije.

 

3.10. Hrvoje Turković: 'Filmske liste' u eksperimentalnom filmu

Kad se filmska teorija bavi strukturiranjem filma tj. ustrojavanjem filmskog izlaganja, gotovo se isključivo bavi narativnom, pripovjednom strukturom – uglavnom u igranom i dokumentarnom filmu. Ako se i spomene da postoje i drugačiji tipovi strukturiranja filma onda se to pokrije negativnim terminom – nenarativni film, nenarativne strukture – pa se u to ubraja uglavnom eksperimentalni film, rjeđe i neki dokumentarni filmovi. No, ima teoretičara koji upozoravaju da osim naracije, postoji i npr. opis (opisno izlaganje), da postoje i argumentacijske strukture (pojmovno izlaganje), ali i poetske strukture (poetsko izlaganje). No, do nedavno nitko nije pomišljao da postoji i peti tip ustrojavanja filmskog izlaganja – tzv. filmska lista (ili nabrajalačko izlaganje). On se može sresti u različiti tipovima filmova, ali se ponajviše njeguje upravo u eksperimentalnom filmu, često povezano s poetskim ciljevima. Predavanje će pokušat razjasnit o čemu je tu riječ, u kojim se filmovima mogu sresti filmske liste i s kojim doživljajnim rezultatima.


 

10.10. Bruno Kragić: Apsolutni modernizam: Ruizov filmski dijalog s Proustom između eksperimentalne iluzije i narativne svemoći

 

17.10. Nikica Gilić: Montažni prostor u filmovima Tomislava Gotovca (A. Lauera)

Analizirajući montažno razigrane filmove Tomislava Gotovca, kao što su "Proroci", "Tomislav Gotovac" ili "Dead Man Walking", može se doći do jasnih zaključaka o mogućnostima filma u stvaranju mogućih i nemogućih prostora. Pritom je bitno uočiti u kojoj su mjeri kadrovi od kojih Gotovac gradi filmski prostor reciklirani, bilo da je riječ o već korištenim elementima starijih filmova bilo da je riječ o drugim, samostalno postojećim umjetničkim djelima Tomislava Gotovca i drugih autora.

 

24.10. Janica Tomić: Tabloi ili filmske slike

Predavanje će dati pregledni prikaz alternativne tradicije u povijesti filma i filmske teorije koju je fascinirala mogućnost vizualnog pripovijedanja u tzv. filmskim tabloima. Primjeri će pokriti od tzv. filma atrakcije s početaka filmske povijesti, do filmova J. L. Godarda, L. von Triera, R. Anderssona, J. Hausner, K. Reichardt i drugih.

Prijatelji