#Radionice

Filmska vježbenica : Preoblikovanje vremena

-25/11/2020-

 

“Pošto doživljaj vremena zapravo jest autorova neotuđiva intuitivna vizija života, a ritmička tenzija u montiranim fragmentima diktira svaki konkretan montažni spoj, to znači da montaža otkriva stil samog režisera. U montaži se ispoljava odnos režisera prema samoj ideji, preko montaže umetnikovi pogledi na svet dobijaju svoj konačni oblik. Smatram da je režiser koji lako i na različite načine montira svoje filmove prilično plitak. Uvijek ćete prepoznati Bergmanov, Bresonov, Kurosavin, Antonionijev stil montiranja. Nikada ih ni sa kim nećete pomiješati. Jer njihova percepcija vremena, izražena u ritmu, uvek ista.

(Andrej Tarkovski, Zapečaćeno vreme, Akademska knjiga Novi Sad, 2018.)

 

Filmska vježbenica praktičan je nastavak na predavanja Filmske čitanke, u sklopu koje će polaznici kroz montažni zadatak imati mogućnost promisliti o nekim novim prostorno-vremenskim obrascima, referirajući se na teorijske cjeline koje su ih okupirale tokom predavanja. 

 

Od polaznika se očekuje da znaju osnove montaže, imaju osigurane tehničke preduvjete za rad (računalo i program za montažu), te da su odslušali predavanja Filmske čitanke. Radionica će se sastojati od dva online sastanka i 10 dana tokom kojih će  će polaznici samostalno raditi.

 

Za prijavu je do 6. prosinca  potrebno poslati kontakt (mail, ime i prezime) te nekoliko rečenica motivacije u kojima će se istaknuti koja ih je tematska cjelina, informacija ili misao posebice potaknula na razmišljanje tokom predavanja Filmske čitanke te bi istu voljeli praktično primijeniti u svojoj vježbi. 

 

Prijave se šalju na radionice@kkz.hr

 

Po završetku prijava, polaznicima će se poslati link za uvodno predavanje koje će se održati  8. prosinca. Na uvodnom predavanju polaznici će s voditeljicama dogovoriti principe rada i  dobiti materijal na kojemu će tokom sljedećih 10 dana raditi u vlastitom tempu. 19. prosinca se polaznici ponovno sastaju i zajedno sa voditeljicama predstavljaju rezultate rada i analiziraju vlastiti proces.  

 

CIlj radionice je primjeniti stečena teorijska znanja u praksi te potaknuti sudionike na raspravu i razmjenu ideja i komentara kako o vlastitom tako i o tuđem radu.


 

Prijatelji