#Ostalo

Prezentacija- Scenaristički laboratorij i Filmska vježbaonica

-08/12/2018-

Radionica Scenaristički laboratorij bila je zamišljena kao grupni rad i međusobna podrška u procesu autorske razrade projekta. Svaki tjedan grupa polaznika sastajala se u jednom terminu od nekoliko sati, unutar kojeg su se međusobno savjetovali, razgovarali i poticali na daljnji rad na početnoj verziji scenarija. Cilj radionice bio je pomoći svakom od polaznika da početnu, odnosno prvu verziju scenarija ili scenoslijeda s kojim se prijavio, dovede do naprednije i detaljnije verzije.

Filmska vježbaonica: riječ i slika bila je osmišljena kao niz zadataka uz pomoć kojih polaznici samostalno i u grupi istražuju nove načine i pristupe u interpretaciji i stvaranju pisanog teksta i vizualnih medija.
Istraživalo se na koje sve načine te dvije komponente, pisano i vizualno, mogu biti u međuodnosu i na koje sve načine one ostvaruju “suradnju”. CIlj je bio istraživati na koje se sve načine pisano i vizualno mogu zajedno igrati i što sve može nastati iz njihove suradnje i sinergije.

Na predstavljanju ćete imati priliku čuti iskustva polaznika i voditelja te vidjeti neke od radova koji su razvijani tijekom radionica.

Javite nam da dolazite na FB eventu.

Na našem youtube kanalu možete pogledati vježbe polaznika Filmske vježbaonice. 

Prijatelji