hr/en

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

Baština

Projekt zaštite i digitalizacije arhivskog gradiva

Kroz program zaštite i digitalizacije arhivskog gradiva kontinuirano radimo na obradi, zaštiti, pohrani i digitalizaciji gradiva Kinokluba Zagreb koje prethodno nije bilo arhivski pregledano i organizirano. 

Kinoklub Zagreb spada u amaterske filmske klubove s jednom od najdugovječnijih tradicija i 2028. godine obilježit će 100. godišnjicu postojanja. U svojoj povijesti bio je značajan  pokretač zbivanja u domaćoj filmskoj kulturi, a od 1928. godine predstavljao je važno mjesto susreta filmskih entuzijasta, umjetnika, kritičara i profesionalnih filmskih djelatnika, čija su djelovanja i umrežavanja preko platforme Kluba ostavila trajni trag u filmskoj i umjetničkoj povijesti Hrvatske i svijeta. No tragovi jednog kinokluba nisu samo filmski: zajednički volonterski rad kroz udrugu građana u proteklih je devet desetljeća iza sebe ostavio i niz papirnatog materijalnog gradiva, koje svjedoči o povijesti Kluba, načinu njegova djelovanja i organizacije, kao i o samim sadržajima njegovih aktivnosti. KKZ je u poslijeratnom  periodu, nakon 1945. godine, u Hrvatskoj predstavljao važno stjecište znanja o stvaranju filmova: bilo je to doba u kojemu nisu postojale filmske akademije, a kinematografija se tek počinjala izgrađivati. Kao udruga građana i mjesto slobodnog bavljenja filmom, KKZ je održavao filmske tečajeve u okviru kojih su filmski entuzijasti pružali besplatno obrazovanje svima zainteresiranima za stvaranje filmova. S obzirom na svoju dugovječnost, sadržaj filmskih škola mijenjao se s vremenom i novim spoznajama, no trud, rad, organizacija i promišljanje filma u skladu s napretkom na polju filmologije i filmske proizvodnje ostali su zabilježeni u dokumentaciji koja se čuva u Klubu. Ovo je samo jedan od primjera mnogovrsnog tekstualnog gradiva koje se trenutno nalazi u KKZ-u, a koje se sastoji od klupske i privatne korespondencije, razne festivalske građe zapisnika sa sjednica, ugovora različitih vrsta, klupskih biltena, materijala vezanih uz Genre Film Festival - GEFF (1963.-1970.), različitih aktivnosti klubaša (projekcije filmova u zemlji i inozemstvu, dokumentacija autorskih grupa proizašlih iz KKZ-a) i ostalog gradiva.

Prvi korak ka sistematiziranom radu s gradivom je bio osigurati status Kluba kao stvaratelja/posjednika arhivskog i dokumentarnog gradiva. S tom svrhom Klub je kontaktirao Državni arhiv u Zagrebu (DAZG) koji je 2021. godine obavio stručni nadzor na stanjem gradiva te utvrdio uvjete koje Klub mora zadovoljiti kako bi dobio legitiman status i ispoštovao sve zakonske uvjete čuvanja 17 dužnih metara gradiva u svom posjedu. Osim osiguranja adekvatnih uvjeta pohrane gradiva u prostorima Kluba, napravljena su Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom izvan arhiva s popisom rokova čuvanja gradiva (linkat pravila) te je Klub osigurao da se Petra Belc Krnjaić stručno osposobi temeljem ispita za stručno osposobljavanje za upravljanje gradivom pri Hrvatskom državnom arhivu, što čini Klub jednom od rijetkih vaninstitucionalnih organizacija koje imaju suradnicu koja je stručno osposobljena za rad s arhivskim i dokumentarnim gradivom. 

Kroz 2022. godinu gradivo se pregledalo, popisalo, sistematizirano, vrednovalo, pohranilo i dio izlučio. Nabavljene su arhivske kutije potrebne za pohranu gradiva, dok je dio gradiva odmah izdvojen za izlučivanje zbog čega je nabavljen uništavač dokumentacije kako bi se ista mogla izlučiti uz osiguranje zaštite svih podataka koji ne smiju biti dostupni javnosti (uvjeti GDPR-a - osobni i dr. podaci). Također, nabavljeni su i hard diskovi za prijenos digitalnog i digitaliziranog gradiva, kao i diskovi koje će služiti kao arhiva Kluba. Gradivo je sortirano u arhivske kutije te pohranjeno u za to predviđen prostor. Odabrane su tri velike kutije gradiva za izlučivanje. 

Gradivo je sortirano prema sljedećim generalnim organizacijskim cjelinama:

 1. Organizacija i upravljanje

 2. Suradnje, nadležne institucije, izvori financiranja i donacije

 3. Rad i radni odnosi

 4. Informiranje i odnosi s javnošću

 5. Financije

 6. Imovina

 7. Informacijski, dokumentacijski i komunikacijski sustavi

 8. Programska djelatnost

Gradivo koje je odabrano za izlučivanje prvenstveno je knjigovodstvena dokumentacija kojoj su istekli rokovi čuvanja te više ne postoji obveza čuvanja te brojne kopije dokumenata koje smo sortirali i pohranili. Tijekom rada na gradivu, a sukladno zakonskim obvezama koje su definirane Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, izradili smo i Popis cjelokupnog arhivskog gradiva koji je dostavljen DAZG-u. 

Jednako tako, rad na gradivu omogućio je Petri Belc Krnjaić da predstavi pojedine teme iz arhive na raznim seminarima i konferencijama koje su se održavale u inozemstvu:

 • Stockholm, University of Stockholm / Swedish Film Institute -- 27. 4. 2022.

 • Beograd, Paviljon Cvijeta Zuzorić / ULUS, Izlazne Strategije -- 15. 10. 2022. 

 • Sorbonne Université Malesherbes / Odsjek za slavistiku (seminar Clare Royer)  -- 14. 11. 2022.

Na taj način smo povećali vidljivost rada Kluba i prezentirali gradivo u našem posjedu. 

Godinu 2023. obilježili su daljnji radovi na zaštiti gradiva Kluba, pogotovo na proces digitalizacije koji je započeo definiranjem kriterija za digitalizaciju, tj. odabirom prioritetnog gradiva i definiranjem redoslijeda digitalizacije. Prvi dio gradiva koji je odabran jest vezan za održavanje sjednica i rad upravljačkih tijela (Skupština, Upravni odbor).

Kako je istovremeno u tijeku bio proces izrade nove mrežne stranice Kluba, iskoristili smo priliku da stranica uključi i Digitalni arhiv s pretraživačem koji bi omogućio pretraživanje digitaliziranog gradiva po točno određenim filterima i ključnim riječima, kao i mogućnost OCR pretraživanja pojedinih dokumenata. Suradnici na projektu digitalizacije su Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn koji su izradili novu stranicu te Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Hrvoja Stančića i uz asistenciju dr. sc. Željka Trbušića, koji je preuzeo obvezu digitalizacije gradiva i izrade pripadajućih metapodataka. 

Kako je Klub vezan uz godišnje natječaje pojedinih ustanova temeljem kojih osigurava programsko financiranje, rad na gradivu kao i nastavak digitalizacije će se provoditi svake godine u fazama dok naposljetku ne budemo imali digitalnu verziju cjelokupnog arhivskog gradiva Kluba. Jednako tako, rad na gradivu je kontinuirani i živi proces koji će kroz svaku godinu podrazumijevati njegovu reviziju, novu pohranu i izlučivanje, kao i otvaranje novih kategorija po potrebi i naravi novo detektiranog, zaprimljenog i doniranog gradiva. Stoga pratite ovu mrežnu stranicu za obavijesti o novo postavljenom digitalnom gradivu.